Čtenářská lekce v knihovně

Žáci třetí třídy navštívili knihovnu, kde si pro ně paní knihovnice Katka Hurníková připravila zajímavou čtenářskou lekci. Námětem našeho setkání byla kniha spisovatelky Petry Braunové – Nejhorší den v životě třeťáka Filipa. Žáci se na čtyřech úryvcích textu snažili ve skupinkách předvídat děj příběhu. Seznámili se s třeťákem Filipem a jeho problémy. Celá lekce byla zaměřená na vztahy  mezi dětmi a dospělými a na jejich problémy.

Hodina uplynula velice rychle a líbila se nám tak moc, že jsme si knihu půjčili do školy a společně si ji celou přečteme. Paní Hurníkové děkujeme a už se těšíme na další lekci v prosinci.

Hana Seibertová