Ostraváček

V rámci hodiny tělesné výchovy nás ve škole navštěvují trenéři Ostraváčku. Ukázují dětem různé hry, které rozšiřují jejich pohybové dovednosti a aktivity s míčem. V rámci hodin tělesné výchovy děti rozvíjejí obratnost, rychlost a koordinaci.

Smyslem návštěv je zpestřit hodiny tělesné výchovy, které jsou plné her a zábavy. Dětem se moc líbí. Pravidelně s dětmi z prvních tříd pracují každý druhý čtvrtek (od ledna).

Mimo to mají děti naší školy možnost pravidelně navštěvovat kroužek Ostraváčku s profesionálními trenéry ŠSK Ostrava každé pondělí v tělocvičně naší ZŠ.