INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

 INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Přípravná setkání pro budoucí prvňáčky 

Pro snadný přechod z mateřské školy do základní školy nabízíme přípravný kurz pro budoucí prvňáčky, kterého se mohou rodiče zúčastnit společně s dětmi. Děti se nejen seznámí se svojí budoucí paní učitelkou a zvyknou si na prostředí základní školy, ale budou mít příležitost si osvojit dovednosti potřebné k nástupu do 1. třídy. Pro rodiče se jedná o jedinečnou příležitost vidět své dítě ve školním prostředí a zjistit, v čem vyniká a naopak, co je třeba ještě dopilovat. Zákonní zástupci také obdrží během přípravných setkání podrobné informace o škole, strategiích a metodách výuky, a také o přípravě na vstup do školy. 

Kurz je zdarma a přihlásit se na něj můžete přímo v MŠ na formuláři, který bude viset na nástěnce u vchodu, nebo prostřednictvím emailu:

skola@zsvresina.cz

Termíny přípravných setkání:

18. února 2020 v 15:30 

17. března 2020 v 15:30

19. května 2020 v 15:30 

16. června 2020 v 15:30 

Zápis do základní školy se koná 6. a 7. dubna 2020 vždy od 14:00 do 17:00 hodin.

Kontakty: 

Ředitelka školy Mgr. Lenka Skýbová

Kontakt

Mob: 737 938 880

e-mail: skola@zsvresina.cz