Sociálně-patologické jevy v MŠ

 

„Se sociálně patologickými jevy, jako je šikana, alkohol, drogy, léky, „cizí lidé“ se děti mohou setkávat již v předškolním věku. Je tedy důležité zahájit prevenci právě v době předškolní docházky a hravou formou dětem poskytnout informace, které jsou přiměřené tomuto věku…“

 

V tomto týdnu jsme se s dětmi zabývali ne příliš radostnými tématy. Pomocí příběhů a námětových her jsme navazovali modelové situace, kdy si děti samy vyzkoušely, jaké to je a jak se zachovat, když „nás osloví cizí – nebezpečný člověk, když nám ubližuje kamarád, co se stane se zvířátky, když se napijí z „opilé studánky, když najdeme na hřišti nebo pískovišti injekční stříkačku“ a jiné…

Děti se teoreticky i prakticky seznámily s těmito situacemi, osvojily si základy, kdy a jak se bránit a kdy umět říci NE!!!

 

Silvie Gregorová