Výtvarná soutěž: DĚTI, POZOR, ČERVENÁ!

Na naší škole pravidelně probíhají školní kola výtvarných soutěží. Ve druhém pololetí byla vyhodnocena výtvarná soutěž na téma „DĚTI,POZOR, ČERVENÁ!“ na téma: Jak dospělí nejčastěji porušují dopravní předpisy.

Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie. Mohli se ji zúčastnit žáci všech ročníků. Práce vytvářeli jak doma, tak ve škole v hodinách výtvarné výchovy.

Slavnostní vyhodnocení nejlepších prací proběhlo dne 27.2.2020

Na prvních místech se umístili: Matyáš Dobrovolný (1.A) a Vendula Martiníková (4.A).

Na druhých místech se umístili: Andrea Zavadilová (1.A) a Ondřej Satina (4.A).

Na třetích místech se umístili: Emma Hanke (2.A) a Petr Bárta (4.A).

Gratulujeme!!!

Šest prací, které získaly ocenění ve školním kole společně s dalšími čtyřmi pracemi byly zaslány do dalšího kola, které pořádá odbor dopravy Magistrátu města Ostravy.

Vlková