Zápis do 1. ročníku základní školy

Vážení rodiče,

Vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví vydalo ministerstvo školství pokyny pro organizaci zápisu do 1. ročníku základní školy, ve kterých se doporučuje podání přihlášky bez osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce dítěte ve škole.

Z tohoto důvodu prosím pro podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pokračujte dle následujících pokynů:

V období mezi 1. a 30. dubnem 2020 zaregistrujte Vaše dítě prostřednictvím zjednodušené elektronické žádosti na níže uvedeném odkazu

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsvresina/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

Jakmile tuto elektronickou žádost odešlete, přijde vám na vámi zaregistrovanou emailovou adresu email s podrobnými pokyny k podání žádosti o přijetí, v jehož příloze budete mít již z části předvyplněnou přihlášku. 

1. Tuto přihlášku si stáhněte z přílohy emailu do vašeho počítače a doplňte chybějící údaje. 

2. Vyplněnou přihlášku vytiskněte.

3. Přihlášku podepíší oba zákonní zástupci dítěte.

4. Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete zaslat poštou na adresu 

ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava-město, p.o.

Osvobození 514

742 85 Vřesina

a nebo

můžete přihlášku přinést osobně a vhodit ji do schránky u vchodu do základní školy.

Nezapomeňte ale, že poslední den doručení přihlášky do základní školy je 30. dubna 2020.

5. V obou případech vám po námi provedeném fyzickém přijetí přihlášky přijde na email potvrzení o jejich převzetí.

Vzhledem k tomu, že v letošním školním roce odcházejí z pátého ročníku žáci ze dvou tříd, budeme mít v základní škole dostatek volných míst. Nemusíte mít tedy obavy, že by vaše dítě nebylo přijato.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy a na dveřích budovy základní školy ihned po ukončeném správním řízení. Předpokládaný termín zveřejnění je vzhledem k prodlouženému termínu zápisu na celý měsíc duben v prvním týdnu měsíce května.

 

Odklad školní docházky o jeden rok

V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky vašeho dítěte, je potřeba kromě přihlášky vyplnit i žádost o odklad školní docházky. Tato žádost bude součástí přílohy emailu jen v případě, že při registraci zatrhnete políčko o odkladu povinné školní docházky. Žádost vyplňte dle pokynů výše stejně jako přihlášku k zápisu dítěte do 1. ročníku ZŠ.

Do školy pak musíte zaslat nebo osobně doručit obě žádosti (přihlášku i žádost o odklad) a dále ještě přílohy:

1. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (doporučení o odkladu školní docházky z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)

2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud některou z těchto příloh ještě nemáte, doporučujeme podat žádost o přijetí v co nejzazším termínu, jelikož dnem termínu podání přihlášky dítěte do základní školy vám začíná běžet lhůta 30 dnů, kterou máte na doložení povinných příloh žádosti o odložení školní docházky o jeden rok.

Podrobné informace o výuce a dalších službách, které na naší škole poskytujeme, se dozvíte v červnu na třídní schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků, která je zatím naplánována na 16. června 2020 v 15:30.

V případě dalších dotazů týkající se zápisu do 1. třídy základní školy využijte následující kontakty:

Mgr. Lenka Skýbová, ředitelka školy

skola@zsvresina.cz

tel. 737 938 880