První dny znovuotevření školy

V pondělí 25.5. jsme se konečně, alespoň někteří, vrátili do lavic. Téměř tři měsíce jsme se viděli pouze přes obrazovky notebooků, tabletů a mobilů, proto je pro nás teď nejdůležitější, že jsme zase spolu. Vše je nastaveno tak, abychom byli co nejvíce v bezpečí, musím říct, že všechny děti jsou opravdu šikovné v dodržování všech bezpečnostních a hygienických opatření. V prvních dnech jsme si nastavili pravidla a seznámili se s novými časy přestávek, které má každá skupina odlišně.

První školní skupina, ve které je 11 žáků z prvních tříd, čeká vzorně od 7:15 s dvoumetrovými rozestupy před školou. Každé ráno pak ve třídě začíná zábavným tanečkem s písničkou, abychom se dobře naladili na vše, co nás ten den čeká. Po splnění prvních úkolů mají děti svačinkovou přestávku. Po dalším učícím bloku začíná vytoužená velká přestávka, kdy jdeme ven. Děti hrají na honěnou, na dinosaury nebo si hrají se svými hračkami. Po velké přestávce následuje další učení, které je prokládáno hraním, kreslením, tancem, či krátkou pohádkou.

V pondělí 1.6. byl Den dětí, proto se naše děti ochladily nanuky Mrož, které dostaly z organizace SRPDŠ. Další dny jsme hráli divadlo. Protože jsme v českém jazyce absolvovali projekt BUDEME HRÁT POHÁDKU, nacvičily děti pohádky O Veliké řepě a O Neposlušných kůzlátkách. Další projekt nesl název NAŠE ZOO, kdy děti ve skupinách vytvářely plán své části ZOO (Afrika, Austrálie a Severní Amerika) s pomocí encyklopedií a iPadů. Ve škole teď probíhá několik výtvarných soutěží, proto jsme se zatím zapojili do soutěže, která má název „Všechno létá, co (ne)má peří.“

Ve škole bude stále větší teplo, proto se už těšíme, že nám zanedlouho otevřou naše nově zrekonstruované hřiště, či vyjdeme někam na vycházku.

Michaela Strakošová