Jak přihlásit dítě do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Milí rodiče, máte-li zájem o školní družinu pro vaše dítě i v příštím školním roce, přihlášku si prosím stáhněte z naší webové stránky v sekci školní družina, dokumenty ŠD – zápisní lístek ke stažení, vytiskněte, vyplňte a odevzdejte prosím nejpozději do 20.6. 2020 do schránky u hlavního vchodu zákl.školy. Přihlášku si je také možno vyzvednout u p. vychovatelky Kantorové v odpoled. hodinách mezi 12,00 – 15,00 hodinou. Tato informace se netýká budoucích prvňáčků viz. dokumenty ŠD – Kritéria pro přijetí žáků do ŠD.