Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,

upozorňujeme na zvýšení ceny stravného od 1.9.2020. K tomuto navýšení musíme přistoupit, abychom byli schopni dodržet výživové normy u jednotlivých věkových kategorií. Výše finančního normativu je určena v rámci rozpětí finančních limitů stanovených ve vyhl.107/2005 Sb. (vyhláška o školním stravování). K navýšení finančního normativu dojde podle směrnice ZŠMŠ/127/2019 příl.č.1 vydané a schválené ředitelkou školy Mgr. Lenkou Skýbovou.

Cena stravného od 1.9.2020 pro děti v MŠ:

děti 3-6 let

přesnídávka 8,-Kč(navýšení o 1,- Kč)

oběd 20,-Kč(navýšení o 3,-Kč)

svačina 8,-Kč(navýšení o 1,-Kč)

Celkem: 36,-Kč

 

děti 7leté

přesnídávka 8,-Kč(navýšení o 1,- Kč)

oběd 24,-Kč(navýšení o 3,-Kč)

svačina 8,-Kč(navýšení o 1,- Kč)

Celkem: 40,-Kč

 

Děkujeme za pochopení

Andrea Klanicová

vedoucí škoní jídelny