Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,

upozorňujeme na zvýšení ceny stravného od 1.9.2020. K tomuto navýšení musíme přistoupit, abychom byli schopni dodržet výživové normy u jednotlivých věkových kategorií. Výše finančního normativu je určena v rámci rozpětí finančních limitů stanovených ve vyhl.107/2005 Sb. (vyhláška o školním stravování). K navýšení finančního normativu dojde podle směrnice ZŠMŠ/127/2019 příl.č.1 vydané a schválené ředitelkou školy Mgr. Lenkou Skýbovou.

Cena stravného od 1.9.2020 pro děti v ZŠ:

děti 7-10 let

oběd 24,-Kč(navýšení o 3,-Kč)

děti 11-14 let

oběd 26,-Kč(navýšení o 3,-Kč)

cena svačiny pro děti v ZŠ: 15,-Kč

 

Děkujeme za pochopení

Andrea Klanicová

vedoucí škoní jídelny