Rozpis tříd do jednotliv. oddělení ve školní družině

Rozpis tříd ve školní družině od 2.9.

Ranní družina:    1. odděl –                            zvonek  č.1

Odpol.druž.:         1. odděl.  1. a   4. třída – zvonek  č. 1                      

                                   2. odděl.  3. a   5. třída – zvonek č. 2                         

                                   3. odděl.  2. A a 2.B   –      zvonek č. 3