Opět distanční výuka

Podle nařízení vlády tady máme opět distanční výuku.

Na jaře to bylo pro nás všechny něco úplně nového. Nevěděly jsme, jak s výukou na dálku naložit. Za „běhu“ jsme se se žáky spojovali pomocí různých aplikací, například ZOOM, JIS.SI.MEET, kdy tyto aplikace ne vždy fungovaly optimálně.

Nejenom žáci se vzdělávají, ale i my, učitelky, jsme prošly školením na aplikaci GOOGLE CLASSROOM, přes kterou je distanční výuka nyní jednotně vedena. Zde jsou žákům zadávány úkoly, kontrolovány a video spojení se pak děje přes GOOGLE.MEET. Po mé chvilkové zkušenosti se svou třídou zatím nemáme problémy s připojením, žáci mají přehled a úkolech, jejich odevzdávání a hodnocení. Snad to vyhovuje všem žákům i rodičům.

Za to, že vše funguje, musím velmi poděkovat rodičům, starším sourozencům, kteří žákům s prvotním spojením pomohli. Bez nich by to tak dobře nefungovalo. Velké díky!

Věřím, že tuto formu výuky budeme využívat jen do konce října a od listopadu se se žáky budeme potkávat již „tváří v tvář“ ve třídě.

Marie Šupalová