Pořízení počítačů pro ZŠ

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku služeb 

„Pořízení počítačů pro ZŠ“

Jako zadavatel tímto oznamujeme, že dne 16.11. zahajujeme výběrové řízení na dodávku služeb s názvem Pořízení technického vybavení pro ZŠ. Předmětem zakázky je pořízení a dodání 10 ks stolních počítačů včetně klávesnice, mysli a monitoru a 2 ks přenosných zařízení notebook.

Podrobné informace jsou uvedeny zde.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 11. 2020 ve 12:00.

Nabídku je možné doručit poštou nebo osobně na místě pro předávání nabídek na adrese: ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava, příspěvková organizace, Osvobození 514, Vřesina, 742 85 v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin. Nabídka musí být zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek.