Drakiáda

Jelikož a protože se v polovině měsíce října zavřela škola z důvodu „korony“ proběhla každoroční drakiáda tentokrát „distančně.“

Draky namalované nebo jinak výtvarně zpracované do školy donesli buď sami žáci nebo jejich rodiče. Všichni draci byli odměněni věcnými cenami, které nám věnoval spolek SRPDŠ. Děkujeme