Pololetní vysvědčení zcela netradičně

Je za námi polovina školního roku 2020/2021 a žáci dostali svá vysvědčení. Letos zcela netradičně.

Výpis z vysvědčení si osobně mohli vyzvednout jen žáci prvního a druhého ročníku, u kterých probíhá prezenční vzdělávání. Těm je předali třídní učitelé a jistě z nich měli velikou radost. Ostatní žáci, kteří nyní absolvují distanční vzdělávání, je dostali protazím pouze elektronickou formou a převezmou si je osobně hned po návratu do školních lavic.

Většina žáků je tedy od zhruba poloviny října s menšími přestávkami na distanční výuce. Učitelé vyšších ročníků tak při letošním vysvědčení museli hodnotit i například aktivitu při online hodinách, plnění zadaných úkolů či zapojení do distanční výuky.

Distanční výuka je pro všechny zúčastněné mnohem náročnější, ale na druhou stranu je to příležitost, kdy je možné u žáků pracovat na nových dovednostech, jako je samostatnost, vytrvalost, vnitřní motivace či schopnost organizovat si vlastní čas. A nejen žáci se učí novému. I my učitelé se setkáváme s novými způsoby, jak vzdělávat žáky dál i v takto nelehké době.

A co nás čeká dál?

Pevně věříme, že brzký návrat všech žáků do školních lavic a pro žáky 3. až 5. ročníku jsme připravili jistě milé překvapení, a to elektronické žákovské knížky, které nejen během distanční výuky, ale i při prezenčním vzdělávání zjednoduší komunikaci mezi učitelem, žákem a rodiči.

Daniela Pernicová