Jak probíhají skupinové práce při distanční výuce?

Již máme za sebou jeden měsíc z druhého pololetí a žáci 3. – 5. tříd mají stále distanční výuku. Návrat do školy je bohužel v nedohlednu, a proto jsme jim od druhého pololetí trochu upravili rozvrhy a u starších žáků se snažíme některé hodiny realizovat pomocí skupinových prací, kdy děti pracují v menších skupinách po 3 – 4 žácích na oddělených videohovorech, kde spolu diskutují o daném tématu a zpracovávají zadaný úkol. Vyučující postupně vstupuje do jednotlivých videohovorů, sleduje jejich činnost a v případě potřeby pomáhá. Žáci si také například zkoušejí práci na virtuální nástěnce Padlet, práci s interaktivní tabulí Jamboard, psaní do různých typů souborů, nebo sdílení obrazovky ostatním spolužákům.

Musíme žáky pochválit, protože se opravdu snaží a jde vidět jejich posun v těchto činnostech, které již někteří zvládají bez problémů.

Adéla Podaná