Informační technologie v MŠ

S ohledem na dnešní velmi složitou dobu a případné distanční vzdělávání v nadcházejících letech se snažíme u našich předškoláků podporovat informační technologie. Seznamujeme je se základními dovednostmi při užívání iPadů  a s jednoduchým programováním prostřednictvím „Bee-botů“ – včelích robůtků….

Včelka Bee-bot

je robotická hračka určená pro děti předškolního a mladšího školního věku. Rozvíjí algoritmické a informatické myšlení dětí, matematické představy,  prostorovou orientaci, slovní zásobu a  zrakové vnímání dětí.

Robotická hračka Bee-bot představuje velmi jednoduchého robota, kterého je nutné  naprogramovat. Program se tvoří stisknutím základních tlačítek na hřbetě hračky, následně se  ukládá do paměti robota a dalším příkazem se spustí. Robot pak vykoná sled zadaných  příkazů.

Silvie Gregorová