Počítačové vybavení pro jazykovou laboratoř

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku a služby „Počítačové vybavení pro jazykovou laboratoř“

Jako zadavatel tímto oznamujeme, že dne 11.5.2021 zahajujeme výběrové řízení na dodávku zařízení s názvem „Počítačové vybavení pro jazykovou laboratoř“.

Předmětem veřejné zakázky je pořízení, dodání a instalace:

16 ks klientských stanic včetně monitoru, klávesnice, myši a sluchátek, 1 ks učitelské stanice/serveru včetně monitoru, klávesnice, myši a sluchátek, 1 ks switch a 1 ks router dle specifikace v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace a podrobné informace jsou uvedeny zde.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 5. 2021 ve 14:00.

Nabídku je možné doručit poštou nebo osobně na místě pro předávání nabídek na adrese: ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava, příspěvková organizace, Osvobození 514, Vřesina, 742 85 v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin. Nabídka musí být zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek.