Venkovní výuka

Je jaro, svítí sluníčko, zpívají ptáci, všechno se zelená a my nechceme sedět ve třídě. Proto se, pokud neprší, učíme venku.

Minulý týden jsme probírali ve 2.B podstatná jména. Třídili jsme kartičky se slovy do připravených popsaných nádob. Poté ve skupině vytvářeli plakát názvů osob, zvířat, věcí a vlastností.

Ke každému písmenu abecedy jsme vymýšleli podstatná jména.

Společně jsme četli knížku Já a pan Hněv, o které jsme si potom povídali.

V rámci matematiky jsme procvičovali malou násobilku, například běhacím diktátem.

Malovali jsme křídami obrázky s jarní tématikou.

Nebo vyráběli motýly, kteří se nám pak proháněli po rozkvetlé louce.

O volných chvílích si společně povídáme nebo lezeme po prolézačkách.

Za 2.B Michaela Žižková