Tučňák – čtenářská lekce

Víte, proč mají tučňáci křídla, když nelétají? Kde sedí na vejci? Zda je o mládě dobře postaráno?

Naši prvňáci už to ví. V rámci čtenářské lekce o tučňákovi se na tyto otázky pokoušeli najít odpovědi.

Pomocí skládankového učení žáci pracovali nejprve v domovských skupinkách, kde se snažili zjistit téma hodiny. Jejich úkolem bylo poskládat puzzle. Na základě obrázku, který poskládali, se snažili odhalit, o kom budeme číst. Po odhalení tučňáka, následoval brainstorming, kde jsem společně zjišťovali, co všechno si myslíme, že víme o tučňákovi a také co se všechno chceme o něm dozvědět. Pak jsme se rozdělili do expertních skupin, ve kterých na nás čekal text o tučňákovi. Všichni ve skupině četli velmi pozorně. Důležité informace z textu pak předali svým spolužákům v domovských skupinách. 

Na závěr lekce jsme se vrátili k brainstormingu a ověřili jsme, zda naše znalosti o tučňákovi byly správné. Vše jsme zakončili propustkou, na kterou žáci museli zapsat  tři informace, které se o tučňákovi dozvěděli. Hodina se všem líbila. 

Hana Seibertová