Tabule pro jazykovou laboratoř

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku a služby „Tabule pro jazykovou laboratoř“

Jako zadavatel tímto oznamujeme, že dne 7.6.2021 zahajujeme výběrové řízení na dodávku zařízení s názvem „Tabule pro jazykovou laboratoř“.

Předmětem veřejné zakázky je pořízení, dodání a instalace 1 ks interaktivní tabule, 1 ks datového projektoru a 1 ks ozvučení učebny jazykové laboratoře dle specifikace v příloze č. 1

Zadávací dokumentace a podrobné informace jsou uvedeny zde.

Příloha č.1

Příloha č.2

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 6. 2021 ve 14:00.

Nabídku je možné doručit poštou nebo osobně na místě pro předávání nabídek na adrese: ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava, příspěvková organizace, Osvobození 514, Vřesina, 742 85 v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin. Nabídka musí být zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek.