Projektový den v hodinách anglického jazyka

Pozvání do hodin anglického jazyka ve 3., 4. a 5. třídě přijala paní Lucie Letochová, učitelka anglického jazyka a cestovatelka.

Cílem její přednášky bylo motivovat žáky ke studiu anglického jazyka a vnímají cestování jako způsob k obohacení osobního života a k sebevzdělání.

Lektorka v první části projektového dne pomocí metody brainstorming vyzvala žáky, aby přemýšleli nad výhodami studia anglického jazyka a cestování.

V další části jim stručně představila čtyři země, o kterých bude hovořit-USA, Velkou Británii, Thajsko a Maroko. Žáci  si na mapě ujasňovali různé zeměpisné polohy těchto států. 

V třetí části přednášky jim ukázala předměty, které si z cest přivezla a žáci se je snažili přiřadit k dané zemi. Tato aktivita byla pojata jako soutěž a po ukončení lektorka soutěž vyhodnotila.

V další části přednášky se lektorka hlouběji věnovala Thajsku, prezentovala tuto zemi pomocí fotografií ze svých cest, žáci ve skupině pracovali s pracovním listem.

Petra Hrušková