Informace k protiepidemickým opatřením a testování žáků na začátku školního roku

Milí žáci, vážení rodiče,

 

blíží se začátek nového školního roku a my v tuto chvíli děláme vše pro to, aby byl pro všechny nejen příjemný, ale i bezproblémový. Není jednoduché skloubit všechna opatření a nařízení vlády s normálním chodem školy jaký bychom si všichni přáli. Bohužel se některým opatřením nevyhneme. 

 

Jelikož je pokynů, opatření a doporučení mnoho, pokusili jsme je shrnout do jednoduchého přehledu, abyste získali představu, jak to bude vypadat nejen první den školního roku, ale i ty dny následující.

 

Stručný přehled opatření (podrobnosti a přesné formulace najdete v přiložených dokumentech):

 • Roušky/respirátor jsou povinné jen ve společných prostorách. Ve třídě je musí nosit jen žáci, kteří nejsou očkovaní, neprodělali COVID a neabsolvovali povinné testování.
 • V případě zapomenutí/znehodnocení roušky/respirátoru je možné si jej ve výjimečných případech vyzvednout v ředitelně školy. 
 • Pokud žák odmítne nosit ochranný prostředek v případech, kdy to opatření nařizují, nemůže mu škola umožnit vzdělávání. Takový žák NENÍ automaticky omluven ze vzdělávání. Žákova absence musí být omluvena v souladu se školním řádem.
 • Apelujeme na rodiče, aby žáky s příznaky nemoci neposílali do školy.

 

Testování:

 

 • Testování probíhá dle harmonogramu (ihned po příchodu třídy do školy) 1., 6. a 9. září testy z distribuce MŠMT. Žáci 1. třídy 2., 6. a 9. září. Žák si test provádí sám.
 • Žáci si mohou přinést vlastní test (certifikovaný), klidně tzv. plivací.
 • Testovat se nemusí žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (AG ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů). Nahlásit a doložit tyto výjimky je nutné nejpozději při příchodu do školy.
 • Nepřítomní žáci budou testováni ihned po příchodu do školy.

 

Pravidla pro žáky, kteří odmítnou absolvovat testování (a nevztahuje se na ně žádná z výjimek):

 

 • Mohou se účastnit výuky;
 • jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor/roušku (včetně vyučování ve třídě);
 • jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkování, jsou po prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m;
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorách;
 • nesmí zpívat.

 

Prosíme rodiče, aby zvážili pro a proti u všech variant. Neočkovaný a netestovaný žák by mohl být na základě těchto pravidel nutně jistým způsobem vyčleněn z kolektivu, což pro něj nemusí být příjemné.

 

Co se stane v případě pozitivního testu?

 

 • Při pozitivním výsledku testu 1. září a 6. září některého žáka z dané třídy, se žák odebere do izolační místnosti, zákonný zástupce bude informován, vyzvedne si své dítě, dostane potrvzení o pozitivním výsledku testu, na jehož základě kontaktuje svého lékaře, který jej pošle na kontrolní PCR test. Návrat žáka do školy je možný až po negativním PCR testu.
 • Pokud je žák pozitivně testován, nesmí se zúčastnit vzdělávání.
 • Ostatní děti zůstávají ve třídě a učí se nadále (nebyly v kontaktu s pozitivním v předchozích dvou dnech).
 • Při pozitivním výsledku 9. září odchází domů celá třída, která čeká na výsledek kontrolního PCR testu žáka. O dalším průběhu pak bude rodiče informovat ředitelka školy.

 

Další informace budou postupně přicházet, zejména od třídních učitelů.

 

Povinnost nahlásit návrat z ciziny

 

Pokud žák strávil v posledních 14 dnech před nástupem do školy déle než 12 hodin, nebo v případě sousedních zemí 24 hodin, mimo území České republiky a nebyl očkován proti Covidu-19 nebo v posledních 180 dnech neprodělal onemocnění Covid-19, má povinnost (respektive jeho zákonný zástupce) tuto skutečnost oznámit třídnímu učiteli nebo vedení školy.

Mgr. Lenka Skýbová

ředitelka školy

 

Přílohy:

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021-2022 vzhledem ke Covid-19 provoz a testování

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních protiepidemických opatření ve školách