Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a po projednání se zřizovatelem příspěvkové organizace, vyhlašuji pro žáky základní školy ředitelské volno na den 30. 9. 2021 z důvodů přerušení dodávky pitné vody na ulici Osvobození.

Tímto bude přerušena také činnost školní družiny a školní jídelny.

Děkuji za pochopení

Mgr. Lenka Skýbová, ředitelka ZŠ a MŠ Vřesina