Školní družina vyhlašuje soutěž „O nejlepšího sběrače kaštanů“

Milí rodiče a děti,

ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Vřesina vyhlašujeme soutěž “O nejlepšího sběrače kaštanů”. Nasbírané kaštany přinášejte do ranní družiny, kterékoliv paní vychovatelce. O ukončení soutěže budete včas e-mailem informováni.

Na přinesené úlovky se těší vychovatelky ŠD.