Plavecký výcvik v MŠ

Plavat se naučí každý v trochu jiném věku – mnoho dětí začíná umět plavat na základní škole, někteří se to naučí až v pozdějším věku. Plavání je jedna z velmi oblíbených aktivit dětí v MŠ. Rozvíjí jejich psychomotorické schopnosti a posiluje imunitní systém. Proto některé nejstarší děti z naší mateřské školy se to učí již teď…

Z kraje tohoto školního roku začínáme s našimi nejstaršími dětmi jezdit tramvají na plavecký kurz. Po dobrých zkušenostech z minulých let probíhá opět ve wellness areálu Crab v Ostravě-Porubě.

Výuka je rozložena do deseti lekcí a probíhá pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Délka lekce je 60 minut a je vždy zakončena krátkým pobytem dětí v sauně.

Cílem plaveckého kurzu je prohloubit kladný vztah k vodě. Děti si nenásilnou formou s využitím nejrůznějších plaveckých pomůcek postupně osvojují správné plavecké techniky. dýchání ve vodě, splývání, potápění.

Silvie Gregorová