První měsíc ve školní družině

Dny utíkají jako voda a naše nejmenší děti mají za sebou první měsíc ve školní družině. Vše co bylo nové a nepoznané se pomalu začíná stávat běžným a všechny obavy prvních dní se rázem rozplývají. Děti už ví, co je v družině čeká, s kým tráví volný čas a učí se jej využít co nejpestřeji.

V družině se s některými dětmi potkáváme už brzy ráno, kdy se celá škola teprve probouzí do dalšího dne. Tady mají děti prostor odpočívat, povídat si s kamarády, hrát klidnější formy her, kreslit si.

Poté se pro děti družina otevírá po školním vyučování, kdy společně vyrážíme k obědu.

Po každém obědě následuje odpočinek. Děti si udělají pohodlí, připraví si pelíšky a poslouchají pohádku. Čtení trvá přibližně 20 minut a všichni vědí, že se vyplatí dávat pozor. Za správně zodpovězené otázky mohou totiž děti získat cenná razítka. O těch se více dozvíte, když budete číst dál :-).

Po čtení je hrací chvilka, kdy si můžou děti hrát, s čím a na co mají zrovna chuť.

Od 13:30 začíná řízená činnost, kdy s dětmi podnikáme různé aktivity. Např. procházky po okolí nebo do lesa, hry na školním hřišti nebo v družině, různé výtvarné nebo pracovní činnosti. Vše tak, ať je to pro děti zajímavé a baví je to. Někdy ovšem nastanou situace, kdy si děti chtějí prostě jen sami hrát a i to je třeba respektovat.

Za všechny tyto činnosti a aktivity, které po celý den společně děláme, mohou děti získávat razítka do svého vyrobeného deníčku. Deníčky jsou součástí celoroční družinové hry „Putování s Večerníčkem“ a razítka do nich budou sbírat celý školní rok. Na konci roku bude velké vyhodnocení, kdy se dozvíme, komu se sbírání razítek dařilo a společně závěr roku oslavíme.

Do dalších měsíců nám přeji, ať se z nás stane správná parta, která drží při sobě a ať kamarádství, která právě vznikají zůstanou pevná a laskavá.

Barbora Brumovská – vychovatelka školní družiny