Dietní stravování ve školní jídelně

Zavedení dietního stravování do legislativy dává možnost školním jídelnám připravovat dietní stravu pro děti s dietami, alergiemi a s nejrůznějšími specifickými požadavky.

Školní jídelna, která se rozhodne vařit diety, neboť to není její povinností, musí posoudit technické a materiální zabezpečení kuchyně, personální obsazení a v neposlední řadě také ochotu personálu se do této práce zapojit, protože na sebe bere velkou zodpovědnost.

Naše školní jídelna poskytuje dietní stravování. Nyní připravujeme čtyři různé diety, což se momentálně maximum, které můžeme z hlediska technické vybavení a personálního obsazení poskytovat.

Při poskytování dietního stravování ve školní jídelně je nutné mít dohled nutričního terapeuta, který nastaví pravidla, která je nutné dodržovat při přípravě dietního pokrmu. Je nutné zaškolení odpovědných pracovníků, sestavení receptur pokrmů pro poskytované diety, vytvoření jídelníčků pro každou dietu zvlášť, zapracování dietního stravování do dokumentace provozu. Zaměstnanci školní jídelny musí být seznámeni s výběrem vhodných a nevhodných potravin, s nutností sledovat složení surovin, které používají při přípravě dietních pokrmů, nutností je striktně oddělit pokrmy před přidáním nevhodné potraviny, nutností je používání vyčleněného nádobí, náčiní (vyloučení rizika sekundární kontaminace), je nutné používat k výdeji pouze označené, vyčleněné nádobí, tak aby vyloučili riziko záměny.

Andrea Klanicová