Jak se zvířátka připravují na zimu

Před příchodem zimy se příroda musí pořádně připravit. Zvířata, která běžně potkáváme u nás v přírodě, se na zimu připravují rozdílně. My děti ve školce už víme, že například někteří ptáci odlétají do teplých krajin a někteří savci se ukládají k zimnímu spánku.

V posledních listopadových dnech jsme se věnovali tématu „Jak se zvířátka připravují na zimu“.

Před příchodem zimy se příroda musí pořádně připravit. Zvířata, která běžně potkáváme u nás v přírodě, se na zimu připravují rozdílně. My děti ve školce už víme, že například někteří ptáci odlétají do teplých krajin a někteří savci se ukládají k zimnímu spánku.Navázali jsme na to, co děti o přípravách zvířat na zimu již znají (a věřte, že některé děti toho vědí dost, je vidět, že si spolu doma o lese povídáte). Při hrách a činnostech motivovaných lesními zvířaty jsme rozvíjeli předčtenářské, předmatematické, pohybové a hudební dovednosti, výtvarný a grafomotorický projev dětí.

Takový ježek se k zimnímu spánku ukládá. Na podzim se pořádně vykrmí, v tu chvíli může mít klidně i dva kilogramy. Svůj úkryt si najde obvykle v říjnu nebo listopadu, a když klesne teplota opravdu nízko, zavrtá se do svého „domečku“ a zimu zde přečká.

Zopakovali jsme si, čím se ježek živí a co musí udělat pro to, aby se připravil k zimnímu spánku. Zahráli jsme si pohybovou hru o ježkovi s rytmizací a děti ježečky namalovaly.
Na školní zahradě máme dvě „ježkoviště“ – tedy domeček, kde se ježci mohou uložit k zimnímu spánku. Spolu s dětmi jsme jim pelíšek vystlali trochou sena a budeme čekat, až se v domečku objeví. Před odpočíváním jsme si poslechli pohádku, vyhledávali jsme ježečky v knihách a taky jsme zhlédli krátké video ze života ježků, abychom se dozvěděli, jak můžeme malým ježkům pomoct.

Krásný skoro již zimní čas a kdo může, šup do pelíšku!