Příběh v kruhu – Husa Líza a vánoční hvězda

V rámci kolegiální podpory fungují na naší škole dvojice pedagogů, které se pravidelně každý týden scházejí, sdílejí své zkušenosti, pomáhají si a plánují společně čtenářské lekce do výuky.

Kniha Husa Líza a vánoční hvězda od Petra Horáčka se stala námětem čtenářské lekce našich prvňáků a druháků. Svým obsahem se kniha váže ještě k období Vánoc, ale to nám vůbec nevadilo. Naopak, bylo příjemné si díky této knize na Vánoce ještě zavzpomínat.

Během společného čtení knihy jsme postupně předvídali, jak asi bude příběh pokračovat a co se Líze přihodí. Děti jí radily, co by mohla udělat. Po přečtení příběhu jsme se rozdělili do skupin a každá skupinka obdržela sadu obrázků. Jejich úkolem bylo obrázky podle děje správně seřadit a nalepit.

Lekce byla realizována samostatně v 1. a 2. třídě. Protože prvňáčci nejsou ještě tak zdatní v psaní, bylo jejich úkolem příběh husy Lízy podle obrázků převyprávět. Druhá třída měla úkol trochu obtížnější. Obrázky sice také žáci lepili do kruhu, ale celý příběh Lízy museli nejen převyprávět, ale také napsat. Práce se dětem líbila a všem se moc povedla.

Hana Seibertová