Výuka plavání

Plavání představuje jednu ze základních dovedností každého člověka. Může mu dokonce zachránit život. V neposlední řadě pak představuje jednu z nejzdravějších pohybových aktivit vůbec. 

V druhém pololetí školního roku absolvují žáci druhé a třetí třídy v rámci tělesné výchovy výuku plavání. Poslední dva roky jsme z důvodů covidových nařízení jezdit nemohli, letos si plavání můžeme opět užívat. Každé úterý jezdíme do Poruby na plavecký bazén Sareza.

Naše výuka plavání začala v únoru a žáci byli nejprve rozděleni do tří skupin dle aktuálních plaveckých dovedností. V rámci lekce, která trvá 45 minut se děti seznamují s různými plaveckými styly. Učí se správně dýchat, splývat i skákat do vody. Při aktivitách ve vodě používají nejrůznější plavecké pomůcky. Druháci plavou na malém bazéně, třeťáci na velkém.

Zatím máme za sebou 7 lekcí a všechny děti musíme pochválit, snaží se a dělají velké pokroky. Zároveň si užijí i spoustu zábavy.

Hana Seibertová