Čtenářská lekce v první třídě

Také v první třídě se v českém jazyce využívá metody RWCT, tedy Čtením a psaním ke kritickému myšlení, která má přispět k lepší práci s textem a k jeho lepšímu porozumění.

Tento týden jsme v českém jazyce jednu takovou lekci uskutečnili. Text, se kterým žáci pracovali, pojednával o delfínech. Žáci pracovali nejprve ve dvojicích a nejprve měli za úkol na základě několika zašifrovaných klíčových slov, která dešifrovali, určit, čeho se vlastně text bude týkat. Většině se to bez problémů povedlo.

Následně jsme metodou brainstorming zjišťovali a zapisovali, co všechno děti o delfínech vědí a bylo toho skutečně dost.

Před samotným čtením textu si ještě vyplnili tzv. tabulku předpovědí, ve které jsou zapsány určité výroky z textu o delfínech a děti u každého z těchto výroků mají zapsat, zda si myslí, že je pravdivý či nepravdivý. Po přečtení textu potom do dalšího sloupečku doplní, co se skutečně dozvěděli a nakolik byly jejich odhady správné.

Nakonec ještě každý za sebe zapíše do tzv. propustky dvě věci, které se o delfínech dozvěděl a zapamatoval si je.

Ve výtvarné výchově jsme se pak věnovali malování delfínů.

Petra Buchtová