Hodnocení družinové hry „Putování s Večerníčkem“

Konečně se děti dočkaly! Nastal ten den kvůli, kterému se tak usilovně snažily nasbírat co nejvíce razítek do svých deníčků a zúročit celoroční snažení. Získávání razítek nebylo kolikrát složité. Děti věděly, že k tomu, aby mohly nějaké získat stačilo jíst slušně u oběda, umět se hezky seřadit do dvojic nebo porozumět přečtené pohádce. Byly, ale chvíle, kdy razítka nebyla zadarmo a to třeba, když jsme hráli nějaké hry, když udělaly něco mimořádného, když se rozhodly držet Bobříka mlčení 🙂 Chtěla jsem zkrátka děti motivovat, aby samy chtěly dodržovat pravidla, chovat se slušně k sobě i dospělým, pomáhat si, když je to třeba. Čelit svým problémům nebo skutkům. Neschovávat se za kamaráda a nést zodpovědnost za své činy. Aby věděly, že kdo dobro dává, taky se mu vrací. Razítka mají v tomto velký přesah a pomohly dětem tyto věci pochopit.

Jsem ráda, že se z dětí, které přišly v září do školy každý sám za sebe, stala parta kamarádů, která se i přes všechna úskalí snaží spolu vycházet a společně nalézat řešení a drobnosti, jak nám spolu může být ještě lépe.

Před samotným vyhlášením dostaly všechny děti pochvalu za ctnost nebo dobrou vlastnost, které jsem si u nich v průběhu roku všimla. Věřím, že je pochvala potěšila a podpoří v nich si tu onu vlastnost ponechat a pěstovat. A teď k samotným umístěním:

  1. místo: Klára J.
  2. místo: Lea L.
  3. místo: Kryštof K.

Tyto děti byly oceněny šampusem, dobrotami, pár drobnostmi na památku a samozřejmě diplomem. Ale protože pilně sbírali všichni, rozhodla jsem se oslovit jednu maminku, která upekla dětem dort. Tímto jí patří velké dík! Děti měly ohromnou radost a myslím, že něco takového nečekaly. Byla to oslava konce školního roku, jak má být.

Na závěr bych chtěla poděkovat dětem za to, že mi vrací vše, co do nich vkládám a taky za to, že mne učí radovat se z maličkostí. Poděkování patří i rodičům za to, že pochopili, proč je důležité, aby nás v řízené činnosti nerušili a také za zpětné vazby, které od nich dostávám.

Krásné léto plné sluníčka a dobrodružných zážitků.

Barbora Brumovská – vychovatelka ŠD