Vítejte v roce 2023

U Vánočního stromu proběhl celoškolní jarmark, tentokrát byl zaměřen na dobroty slané i sladké. Děkujeme všem dětem, rodičům i prarodičům za vynikající výrobky, pomoc při realizaci i prodeji.

Výtěžek z jarmarku byl použit na autobusovou dopravu do Divadla loutek v Ostravě.

Všem zúčastněným patří velký DÍK.

Marie Šupalová