Úplata předškolního vzdělávání

Úplata předškolního vzdělávání se provádí

– inkasem – zadat na vašem účtu tzv. svolení k inkasu ve prospěch čísla účtu školy 180919048/0300 a nastavit dostatečný limit

Směrnice Úplata za předškolní vzdělávání

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc prosinec  2021

Podle  § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,

stanovuji      výši úplaty za předškolní vzdělávání pro  měsíc prosinec 2021 takto:

280,- Kč/za celodenní docházku

Stanovení úplaty  za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle §123 odst. 4 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění

stanovuji      výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 takto:

   420,- Kč/měsíc.

Mgr. Lenka Skýbová

ředitelka školy