Úplata předškolního vzdělávání

Úplata předškolního vzdělávání se provádí

– inkasem – zadat na vašem účtu tzv. svolení k inkasu ve prospěch čísla účtu školy 180919048/0300 a nastavit dostatečný limit

 

Stanovení úplaty  za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle §123 odst. 4 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění

stanovuji      výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 takto:

   420,- Kč/měsíc.

 

 

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc červenec 2019

Podle §123 odst. 4 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění

stanovuji      výši úplaty za předškolní vzdělávání pro  měsíc červenec 2019 takto:

280,- Kč.

 

 

Mgr. Lenka Skýbová

ředitelka školy

Úplné znění stanovení úplaty za předškolní vzdělávání