Kalendář akcí

Plán připravovaných (kulturních) akcí:

Divadelní představení v MŠ: 

14.10. 2021 – divadlo Smíšek „Trpasličí pohádka“

23.11. 2021 – divadlo Smíšek „Vesmírná pohádka“ – zrušeno

16.12. 2021 – pohádka „O princezně Rozmařilce“ – zrušeno

18.2. 2022 – divadlo Smíšek „Nezbedná kůzlata“

15.3. 2022 – divadlo Smíšek „O víle Květničce“

31.5. 2022 –  divadlo Letadlo, cestovatelská pohádka „Austrálie“

Plesy:

Dětský maškarní ples  – dopoledne v prostorách MŠ – 9.3. 20222

Výlety :

Výlet do ZOO – pátek 20.5. 2022

Polodenní pěší výlet s hledáním pokladu

Vystoupení a besídky:

Setkání u Vánočního stromu – zrušeno

Den matek – čtvrtek  12.5. 2022 v  15.00 hod pro maminky

Den matek – pátek 13.5. 2022 v 10 .00 hod pro babičky a žena z Klubu důchodců

Den obce – sobota 11.6. 2022 ( vystoupení dětí)

Pracovní dílny pro rodiče a děti:

Den s mým tatínkem – úterý  12.10. 2021

Lampionový průvod „Po stopách Martinova koně“ – čtvrtek 11.11. 2021

Vánoční zvonkování  (čtvrtek 9.12. 2021)- zrušeno

Hody, hody doprovody – středa 6.4. 2022

Slet čarodějnic – pátek 29.4. 2022

Různé:

Fotografování dětí ( vánoční)  – 5.10. 2021

Mikulášská nadílka pro děti – 6.12. 2021

Vánoční jarmark – 8.12. 2021

Vánoční nadílka v MŠ – 16.12. 2021

Literárně dramatický program s ilustrátorem Adolfem Dudkem – 22.2. 2022

Hledání velikonočního překvapení  – 12.4. 2022

Fotografování děti na konci školního roku – 30.5. 2022

Pasování  předškolních dětí na školáky – 17.6. 2022

Projektový den „Děti, pozor červená!“ s členy obecní policie