Kalendář akcí

Plán připravovaných (kulturních) akcí:

Divadelní představení v MŠ: 

14.10. 2021 – divadlo Smíšek „Trpasličí pohádka“

23.11. 2021 – divadlo Smíšek „Vesmírná pohádka“ – zrušeno

16.12. 2021 – pohádka „O princezně Rozmařilce“ – zrušeno

15.3. 2022 – divadlo Smíšek „O víle Květničce“

31.5. 2022 –  divadlo Letadlo, cestovatelská pohádka „Austrálie“

Plesy:

sobota 12. 3. 2022 – Dětský maškarní ples ( i pro veřejnost)

Výlety :

Polodenní pěší výlet s hledáním pokladu

Vystoupení a besídky:

Setkání u Vánočního stromu – zrušeno

Den matek

Den obce

Pracovní dílny pro rodiče a děti:

úterý  12.10. 2021 – Den s mým tatínkem

čtvrtek 11.11. 2021 – lampionový průvod „Po stopách Martinova koně“

čtvrtek 9.12. 2021 – Vánoční zvonkování – zrušeno

čtvrtek 7.4. 2022 – Hody, hody doprovody

pátek 29.4. 2022 – Slet čarodějnic

Různé:

Fotografování dětí ( vánoční)  – 5.10. 2021

Mikulášská nadílka pro děti – 6.12. 2021

Vánoční jarmark – 8.12. 2021

Vánoční nadílka v MŠ – 16.12. 2021

Hledání velikonočního překvapení  – 14.4. 2022

Fotografování děti na konci školního roku

Pasování  předškolních dětí na školáky

Projektový den „Děti, pozor červená!“ s členy obecní policie