Povinné předškolní vzdělávání

 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech po dobu 4 souvislých hodin denně.
Začátek povinné doby ředitelka školy stanovila na 8 hodinu.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin.

         OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI: Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do školy  pak písemně s uvedením důvodů absence. (viz Školní řád –  příloha č. 7)

         ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ: Je – li zákonnému zástupci dítěte dopředu znám důvod nepřítomnosti (dovolená…) je povinen o uvolnění dítěte písemně požádat. ( viz Školní řád –  příloha č. 8)