MŠ – Aktuality

Zahájení školního roku 2018/2019

Z důvodu stavebních prací na parkovišti u MŠ je hlavní vchod do budovy školky přesunut. Náhradní vstup do školky je ze zahrady, směrem od ZŠ.

29.8.2018

Beseda se členem Obecní policie

Věříme, že pro poučení dětí o bezpečnosti jsme udělali vše, co bylo v našich možnostech.  Přejeme všem krásné a bezpečné prázdniny.  

26.6.2018

Výlet do zoologické zahrady

V úterý 29. května všechny děti a učitelky naší mateřské školy odjely na polodenní výlet do Zoologické zahrady v Ostravě.

31.5.2018

Oslavy Dne matek

Na oslavu svátku maminek se děti všech tříd pilně připravovaly – vyráběly přáníčka, jmenovky, obrázky, dárky.Hlavně však připravovaly svá kulturní vystoupení, která s radostí a dětskou zodpovědností předvedly nejdříve svým maminkám a pak i následující den babičkám a všem pozvaným hostům – ženám z Klubu důchodců.

18.5.2018

Pozvánka

Pozvánka pro předškoláky

15.5.2018