ZŠ – Aktuality

Skutečně zdravá škola

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu s názvem „Skutečně zdravá škola“.

2.1.2018

Výtvarná soutěž

Naše škola pořádá ve spolupráci se SRPDŠ výtvarnou soutěž O ceny na téma:„Kouzelná zima".

14.12.2017

Pozvání na vystoupení žáků ZŠ Vřesina

Žáci základní školy pro Vás pilně nacvičují divadelní představení O dvanácti měsíčkách. Přijďte se na vše podívat osobně a užít si příjemnou předvánoční atmosféru s námi.

27.11.2017

Setkání u Vánočního stromu

Zveme všechny spoluobčany na tradiční "Setkání u Vánočního stromu". Těšíme se na setkání s Vámi.

22.11.2017

Kocour Mikeš, Hrusice,…

"Jistě každý pozná Pana spisovatele a malíře, když se řekne:"Kocour Mikeš, Hrusice,.."

18.11.2017

Volby do Školské rady

Vážení rodiče, v době třídních schůzek, to je dne 21. 11. 2017  v době od 15:30 do 17:30, proběhne v naší základní škole volba zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady.

15.11.2017

Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže

Dne 3.11.2017 byli žáci Matěj Bystroň, Marek Bednář a Anežka Májková na slavnostním vyhodnocení výtvarné soutěže „Pod pirátskou vlajkou "v Ostravě na SVČ Ostrčilově ulici a byly jim předány diplomy a malé dárečky. Gratulujeme!!!

3.11.2017

Vítání občánků

29.10.2017 Dvakrát do roka přivítá nové občánky obec Vřesina. Na programu se podílí také žáci naší základní školy.

1.11.2017

Drakiáda

Na sobotu 14. října bylo objednáno krásné počasí. Vítr vanul tak akorát, aby všichni příznivci létání mohli provětrat své dračí miláčky.

17.10.2017

Preventivní program v ZŠ

Základní škola ve Vřesině spolupracuje se společností AZ Help, která zajišťuje ve všech třídách preventivní programy ke zlepšení vztahů ve třídě, ve škole, mezi kamarády. Pracovníci tráví ve třídě s dětmi dvě vyučovací hodiny, každé pololetí nás navštíví jednou.

16.10.2017

Drakiáda

Pozvánka na "Drakiádu"

7.10.2017