ZŠ – Aktuality

Beseda na téma: Šikana

V pátek 12. 2. 2016 navštívil naši školu pan Tomáš Velička, ředitel poradny pro primární prevenci, o. s., a připravil si pro žáky 1. tříd besedu na téma "Šikana".

14.2.2016

Beseda – Západ USA a Havajské ostrovy

V úterý 2. 2. 2016 nás poctil svojí návštěvou Jiří Mára z Přerova, který trpí svalovou dystrofií. Tento handicap mu znemožňuje hybnost horních i dolních končetin. Mnozí z nás by si ani nebyli schopni představit život s takovým omezením. Jirka úspěšně bojuje s tímto handicapem a za velké podpory rodiny realizuje své životní sny.

7.2.2016

Beseda o potápění

Dne 22.ledna 2016 naší školu navštívil pan Čani David, tatínek žákyně první třídy.

22.1.2016

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

22.1.2016

Zápis do 1. třídy

V sobotu 16. 1. 2016 se naše škola otevřela všem budoucím prvňáčkům.

17.1.2016

Mikulášská nadílka

V pátek 04.12.2015 k nám do školy přišla velká návštěva – samotný čert, anděl a Mikuláš. Před dětmi budili respekt, a kdo nechtěl do pekla, zazpíval písničku nebo přednesl básničku. Děti to rády udělaly a za odměnu dostaly balíčky s dobrotami.

5.12.2015

Vánoční strom

Opět je tu Advent a s ním již tradiční "Rozsvěcování Vánočního stromu". Letos jsme všichni s napětím očekávali rozsvícení, protože náš "Vánoční strom" dostal nové osvětlení. Dříve, než se tak stalo, nás potěšili svým vystoupením žáci ZUŠ, kteří navodili svou písní tu pravou předvánoční atmosféru.

30.11.2015

Vánoční dílna pro děti a rodiče

Srdečně zveme rodiče dětí navštěvujících školní družinu, aby si s dětmi přišli vytvořit vánoční přáníčka a další výrobky. Vánoční dílnu pořádáme v pátek 18. 12. 2015 ve všech odděleních školní družiny, a to od 15 hod do 16 30 hod.

29.11.2015

Setkání u Vánočního stromu

Srdečně zveme všechny na tradiční "Setkání u Vánočního stromu", které se bude konat první adventní neděli 29. listopadu.

23.11.2015

Pozvánka na seminář

Magistrát města Ostravy zve rodiče na odborný seminář „Důsledky špatné výživy dětí“ a „Nutriční doporučení a pestrost stravy“

18.11.2015

Preventivní program “ Hasík“

Na naší škole pravidelně probíhají různé preventivní programy. Preventivní program "Hasík" je zaměřen na protipožární prevenci.

17.11.2015