ZŠ – Aktuality

Vítání jara – Mařák

Všechny Vás srdečně zveme na tradiční Vítání jara, které se uskuteční v neděli 7. 4. 2019.

30.3.2019

Hasík v druhé třídě

V rámci preventivního programu Hasík navštívila druhou třídu paní hasička Kristýna.

24.2.2019

Školní kolo pěvecké soutěže

Před rozdáváním pololetního vysvědčení se celá škola sešla ve 4. A, kde proběhla soutěž naší školy ve zpěvu.

7.2.2019

Přípravná setkání pro budoucí prvňáčky

Pro snadný přechod z mateřské školy do základní školy nabízíme přípravný kurz pro budoucí prvňáčky, kterého se mohou rodiče zúčastnit společně s dětmi.

1.2.2019

Záložky do knih spojují školy – spolupráce

Žáci naší školy vytvořili záložku do knihy, na které libovolnou technikou ztvárnili téma česko-slovenského projektu Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice, a vyměnili si ji s žáky z přidělené partnerské školy (ZŠ Kanianke poblíž Prievidze) ze Slovenské republiky. Výměnu záložek naše škola využila k navázání spolupráce, kontaktů, k poznávání literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života ve Slovenské republice. Obdrželi jsme od žáků z této školy záložky, informace o jejich škole, městě, regionu,... Také dopisy žáků a paní učitelky, které si z velkým zájmem četli žáci 3.A. Po domluvě s rodiči žáků započala spoluprace formou dopisovaní.

12.1.2019

Vánoční besídky

Poslední školní den před Vánocemi se v každé třídě konají školní besídky.

31.12.2018