ZŠ – Aktuality

Zápis do 1. ročníku základní školy

Vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví vydalo ministerstvo školství pokyny pro organizaci zápisu do 1. ročníku základní školy, ve kterých se doporučuje podání přihlášky bez osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce dítěte ve škole.  Z tohoto důvodu prosím pro podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pokračujte dle následujících pokynů:

1.4.2020

Vydávání žádostí o ošetřovné

Žádost o ošetřovné Pokud potřebujete dodat zaměstnavateli žádost o ošetřovné, doporučujeme v době karantény následující postup:

16.3.2020

Uzavření základní školy

Vážení rodiče, na základě prohlášení Bezpečnosti rady státu na tiskové konferenci 10. 3. 2020 v 10 hodin, bude od zítřka 11. 3. 2020 naše základní škola uzavřena. 

10.3.2020

Výtvarná soutěž: DĚTI, POZOR, ČERVENÁ!

Na naší škole pravidelně probíhají školní kola výtvarných soutěží. Ve druhém pololetí byla vyhodnocena výtvarná soutěž na téma „DĚTI, POZOR ČERVENÁ!" na téma: Jak dospělí nejčastěji porušují dopravní předpisy.

9.3.2020

Informace ke koronaviru

Vážení rodiče a přátelé školy, rozhodně nechceme vyvolávat paniku, přesto dle pokynů od nadřízených orgánů školských zařízení Moravskoslezského kraje zveřejňujeme následující prohlášení:

6.3.2020

Projektový den s Lenkou Rožnovskou

Ve čtvrtek před jarními prázdninami nás navštívila naše bývalá kolegyně a zároveň spisovatelka dětských knih paní Lenka Rožnovská. Připravila si pro nás čtyři besedy o svých knihách.

16.2.2020

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Pro snadný přechod z mateřské školy do základní školy nabízíme přípravný kurz pro budoucí prvňáčky, kterého se mohou rodiče zúčastnit společně s dětmi.

29.1.2020

Ostraváček

V rámci hodiny tělesné výchovy nás ve škole navštěvují trenéři Ostraváčku.

16.1.2020

Setkání u Vánočního stromu

V sobotu 30. 11. 2019 se v areálu ZŠ a MŠ Vřesina uskutečnila již tradiční událost nazývaná Setkání u Vánočního stromu.

3.12.2019

Čtenářská lekce v knihovně

Žáci třetí třídy navštívili knihovnu, kde si pro ně paní knihovnice Katka Hurníková připravila zajímavou čtenářskou lekci.

1.12.2019