Dokumenty ŠD

Pokud chcete, aby vaše dítě výjimečně odešlo ze školní družiny samotné bez doprovodu zákonných zástupců, stáhněte si tento formulář:

Formulář pro odchod dítě bez doprovodu zákonných zástupců

Řád školní družiny k nahlédnutí:

Vnitřní řád školní družiny

Zápisní lístek do školní družiny:

Zápisní lístek do ŠD ke stažení

Kritéria pro přijetí žáků do ŠD ve školním roce 2020/2021

kritéria pro přijetí do ŠD 2020