Základní škola

Návštěva u skautů

Začátek školního roku bývá tradičně spojen s návštěvou vřesinských skautů. I letos se v klubovně vodních skautů Albatros vystřídaly všechny třídy naší školy.

28.9.2021

Poznáváme přírodu

Na zahradě mateřské školy se objevila věž poznání, na níž si děti mohou prohlédnout nejznámější druhy stromů, keřů, květin nebo živočichů a také se o nich něco dozvědět.

26.9.2021

Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuji pro žáky základní školy ředitelské volno na den 30. 9. 2021 z důvodů přerušení dodávky pitné vody.

16.9.2021

Začátek školního roku v MŠ

"Prázdniny skončily a se začátkem školního roku přicházejí do MŠ nové děti, ty o rok starší přecházejí do jiných tříd..."

8.9.2021