Základní škola

Beseda s panem Holbou a vodícím psem

V úterý k nám přišel pan Holba se svým vodícím psem a povídal nám o tom, co všechno takový pes musí umět, jaká je jeho cena či pro koho je určen.

17.5.2019

Maminko, mámo…

už vím co udělám, do ucha ti pošeptám: "Maminko, mám tě rád."

17.5.2019

Pohanka

Pohanka-pseudoobilovina jako součást zdravé stravy

16.5.2019

Vítání jara

Tradiční "Vítání jara" letos připadlo na neděli 7. 4. 2019. Do průvodu naší obcí jsme se vydali za krásného slunečného počasí, abychom nad Mařákem a Mařenou vynesli na hřišti U Opusty "slavný súd".

22.4.2019

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2019/2020 se letos konal 9. a 10. dubna 2019.

21.4.2019

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto: 

17.4.2019

Pozvánka na „Slet čarodějnic“

V pátek 26. dubna 2019 se na školní zahradě a přilehlém hřišti koná od 15.30 hod „Slet čarodějnic“. Připraveno: hry, zábava, táborák - párky k opékání zajistíme jen pro děti ze školky.

12.4.2019

Projekt MALÝ ŘEMESLNÍK

Polytechnická výchova přispívá především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti využijí v běžném a později i pracovním životě.

9.4.2019