Základní škola

Kdepak žijí opice? U nás nebo v Africe?

Tradiční předprázdninový výlet dětí do zoologické zahrady se letos z pochopitelných důvodů neuskutečnil. A tak jsme si tento týden o exotických zvířatech, žijících v  různých částech světa alespoň povídali. 

12.6.2020

Výtvarné soutěže

SRPDŠ ZŠ Vřesina vyhlašuje dvě výtvarné soutěže pro žáky ZŠ Vřesina. Téma první výtvarné soutěže je : Můj svět. Téma druhé výtvarné soutěže je: Všechno létá, co (ne)má peří.

27.5.2020

Slet čarodějnic

Jelikož nám aktuální situace nedovoluje uspořádat náš tradiční „Slet čarodějnic“ spojme se alespoň přes facebook.

28.4.2020

Připravujeme se ke znovuotevření

Znovuotevření MŠ plánujeme ve stejném termínu jako u základní školy, tj. 25.5. a lze předpokládat, že zde budou platit podobná pravidla jako u žáků na 1. stupni ZŠ.

20.4.2020

Informace k návratu do základní školy

Vážení zákonní zástupci, jistě jste zaregistrovali novinky z oblasti rezortu školství v pořadech České televize a dalších médiích v posledních dnech. Rozdílný je přístup uvolňování opatření k prvnímu a druhému stupni základní školy. Z oficiálního harmonogramu uveřejněném na webu MŠMT vyplývá pro 1. stupeň:

20.4.2020

Najdete si čas na velikonoční tvoření s vašimi dětmi?

Ať již společně zdobíte vajíčka, pečete beránka, vyrábíte nejrůznější velikonoční dekorace, nenechávejte si je jen pro sebe. Své výtvory, prosím, nafoťte a fotku dejte do komentářů na facebookové stránky ZŠ a MŠ Vřesina.

7.4.2020

Zápis do 1. ročníku základní školy

Vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví vydalo ministerstvo školství pokyny pro organizaci zápisu do 1. ročníku základní školy, ve kterých se doporučuje podání přihlášky bez osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce dítěte ve škole.  Z tohoto důvodu prosím pro podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pokračujte dle následujících pokynů:

1.4.2020