KARNEVAL ŠKOLNÍ DRUŽINY

Odpoledne, poslední únorový pátek, patřila tělocvična naší školy padesáti dětem, které zároveň navštěvují místní družinu. Vychovatelky si pro ně přichystaly tradiční zimní karneval. Děti se tak bavily při tanci v maskách nebo při nejrozličnějších soutěžích. Nechybělo podlézání lana, židličkový tanec nebo tanec na stále se zmenšujícím kusu papírů.
Každý správný karneval má soutěž o nejlepší masku. Ne jinak tomu bylo i ve Vřesině. Děti soutěžily o nejoriginálnější kostým i o nejlepší masku, která byla zakoupena v obchodě nebo o nejlepší masku domácí výroby.
Vřesinská školní družina únorovým karnevalem navázala na pravidelné měsíční akce, které pro děti chystají. Proběhly už například vánoční dílny, sportovní řádění v tělocvičně nebo akce pod názvem Družina má talent. Do konce školního roku se pak děti mohou těšit ještě na hledání pokladů nebo jarní dílny, ke kterým budou přizváni i rodiče.
Jak dobře se děti při karnevalu bavily, nejlépe dokreslují následující fotografie a krátké video.

Lovecká Martina