Spolupráce s obecní knihovnou

Spolupráce s obecní knihovnou

V rámci hodin českého jazyka (čtení) každoročně, i několikrát do roka, žáci naší školy i se svými pedagogy navštěvují Obecní knihovnu ve Vřesině. Žáci se vždy moc těší na setkání s paní knihovnicí Kateřinou Hurníkovou, která si  pro ně vždy připraví nějakou zajímavou besedu. Tentokrát to byla beseda na téma „Večerníček“. Tato akce byla věnovaná jeho 50. výročí. Téma „Večerníček“ jim bylo velice blízké. Čekala je hodina soutěží na toto téma. Mimo jiné měli hádat názvy českých pohádek a odměnou jim všem byl obrázek z pohádky „Králíci z klobouku“, který měli ve škole dokreslit.

V rámci besedy si žáci 2. třídy mohli vybrat 10 knih a odnést si je do školy. Tyto knihy si od paní učitelky mohou postupně půjčovat v měsíci březnu a dubnu a doma si je přečíst.

Paní Kateřině Hurníkové moc děkujeme!!!

Vlková Jiřina a žáci 2.třídy

besedaPicCollageknihy