Mařák

Když odchází zima a vlády se chystá ujmout jaro, slaví se v naší obci dávný pohanský zvyk – vynášení Mařáka. Mařák s Mařenou jsou symbolem zimy, nemoci, a všeho zlého, čeho se chceme při probouzení jarní přírody zbavit.

A tak na Smrtnou neděli, která letos připadla na 22. 3. 2015, jsme se již po 102 vydali v průvodu naší obcí, abychom na hřišti U Opusty vynesli nad Mařákem s Mařenou „slavný súd.“

Nevlídné počasí nahrávalo Mařeně, které se od nás nechtělo, „…dy se ji tu ták lúbilo…„, ale konšelé s dětmi se nezalekli a odsoudili Mařenu s Mařákem k trestu upálení a utopení v Porubce.

Doufejme, že jsme zimu definitivně vyhnali a čekají na nás už jen hezké jarní a slunečné dny a zima se k nám vrátí zase až za rok.

Hana Seibertová

marak marak_pruvod marak_slavny_sud2