Jeník Ulrich: Procházka Vřesinou

Když skončil kroužek OSV, tak jsem šli do šatny se převléct a šli jsme k obecnímu úřadu. Tam potom přišel místostarosta Pavel Pokorný, který ví o Vřesině hodně. První nám vykládal, že Vřesina se kdysi dělila na sedláky a kozaře. Potom jsme šli nahoru ke zvoničce, kde nám Pavel Pokorný říkal, že zvonička je tzv. internet, protože si takhle kdysi dávali zprávy.

Potom jsme dále šli po cestě a míjeli jsme různé zastaralé statky. U těch nám pan místostarosta ukazoval podklady domů, na kterých byly kameny ze Štefanovy skály. Potom jsme se vrátili zpátky ke zvoničce a šli jsme směrem dolů po „zkratce“ ulicí Na Potůčku. U toho nám pan místostarosta říkal, že to byla první zkratka ve Vřesině.

Pak jsme došli k hasičské zbrojnici. Pan Pokorný nám k tomu říkal, že kdysi to byl obecní úřad a je stará asi 120 let. Pokračovali jsme nahoru po ulici Malá Strana, až jsme došli na místo, kde vznikala Vřesina. Tam byl dům s číslem 1. Pak jsme šli nahoru ke kapličce „Nade všu“. U této kapličky jsem se dozvěděl, že lidé zde chodili na „Májovou“. Dozvěděl jsem se ještě o jiných informacích, třeba že ve Vřesině byl 1 pekař nebo že lidé měli koláče jen 3x nebo 4x ročně. Dozvěděl jsem se i spoustu dalších informací.

Potom jsme si dali svačinu a šli jsme zpátky ke škole. Cestou nám ještě Vaness ukázala, jak kdysi vypadal cep. Potom jsme přišli ke škole. Exkurze se mi moc líbila, protože jsem se dozvěděl spoustu informací do mého celoročního projektu – Průvodce Vřesinou. Ještě bych chtěl jednou poděkovat panu místostarostovi Pavlu Pokornému.

Jeník Ulrich, žák 5. třídy ZŠ Vřesina