Zápis dětí do školní družiny

Ve dnech 26. 8. – 28.8. 2015 proběhne zápis dětí do školní družiny.

Zápis probíhá v čase od 13 00 – 16 00 hod v 1.oddělení školní družiny.