Prázdninám definitivně odzvonil školní zvonec…

Prázdninám definitivně odzvonil školní zvonec a žáci opět usedli do svých lavic.

Dne 1. září 2015 proběhlo v naší Základní škole slavnostní zahájení nového školního roku 2015/2016.

Na první cestě do školy naše nové prvňáčky doprovodili jejich rodiče a některé také jejich sourozenci či prarodiče. Letos jich nastoupilo celkem 37.

Všechny žáky, kteří letos usednou do školních lavic, přišla pozdravit a popřát jim mnoho úspěchů paní starostka Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D., kterou svým projevem uvítala paní ředitelka Mgr. Lenka Skýbová.

Přejeme všem žákům, pedagogům, ostatním zaměstnancům školy a rodičům hodně úspěchů, spokojenosti, tvůrčí atmosféru, přínosnou spolupráci a pevné zdraví. Ať se nám školní rok 2015/2016 vydaří!

Mgr. Daniela Pernicová

boy-160168_640